بنر
مجموعه های دیزل ژنراتور ویچای، یوچای، شانگچای، کامینز و سایر برندها از 30 کیلووات تا 2000 کیلووات است.این کارخانه در "شهر قدرت چین" شهر ویفانگ، استان شاندونگ، چین واقع شده است.